SEO optimalizace, k čemu vlastně slouží?

SEO optimalizace je celým souborem činností a v podstatě bychom mohli říct, že je to hlavní součást internetového marketingu jako takového. Patří sem umisťování odkazů do diskuzních fór, do sociálních sítí, výměna odkazů s příbuznými weby, volba správných klíčových slov a jejich analýza a také vlastní grafické i textové úpravy stránek. Skoro jako nezbytnost správné webové optimalizace se dnes jeví také reklamy v nejrůznějších podobách. Známe třeba PPC reklamy nebo reklamy v sociálních sítích.

PR články

Samostatnou a zvláštní kategorii tvoří PR články. Ty jsou především podpůrné a mají za hlavní úkol indexovat váš text s klíčovými slovy ve vyhledávačích. Často jsou určeny spíše pro roboty vyhledávačů, nežli pro lidi, ale svůj efekt rozhodně mají. PR články, jako součást SEO optimalizace ovšem mohou být také napsány ve vyšší kvalitě a vhodně umístěné například na příbuzné weby nebo solidní PR weby, kde už si je také někdo přečte. Základem je zde kvalitní obsah, ale také vhodně zvolená klíčová slova.